شرکت تصفیه فاضلاب,پکیج تصفیه فاضلاب,سپتیک تانک فاضلاب

  روشهای تصفیه فاضلاب

روشهای تصفیه فاضلاب

روش های تصفیه فاضلاب که در آنها کاربرد نیروهای فیزیکی غالب هستند، به عنوان عملیات واحد شناخته می شوند. روش تصفیه فاضلاب که حذف آلاینده ها به وسیله واکنش شمیایی و بیولوژیکی انجام می گردند، به عنوان فرایند های واحد شناخته...
11 بهمن، 1396

توضیحات بیشتر
 تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش A2O

تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش A2O

فرآیند A2O در واقع ارتقا یافت همان فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده می باشد که در آن برای حذف نیتروژن و فسفر دو واحد بی هوازی و آنوکسیک به آن اضافه شده است و برگشت لجن نیز از مخزن ته نشینی به واحد بی هوازی می باشد و از واحد...
11 بهمن، 1396

توضیحات بیشتر
 سپتیک تانک چیست؟

سپتیک تانک چیست؟

سپتیک تانک سپتیک تانک از ابتدایی ترین و پرکاربردترین سیستم مورد استفاده در تصفیه انواع فاضلاب ها از جمله تصفیه فاضلاب بهداشتی (انسانی) جهت زلال سازی و تصفیه مقدماتی فاضلاب می باشد. در سپتیک تانک از فرآیندهای فیزیکی چون...
11 بهمن، 1396

توضیحات بیشتر