شرکت تصفیه فاضلاب,پکیج تصفیه فاضلاب,سپتیک تانک فاضلاب

نتایج جستجو

تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش A2O


فرآیند A2O در واقع ارتقا یافت همان فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده می باشد که در آن برای حذف نیتروژن و فسفر دو واحد بی هوازی و آنوکسیک به آن اضافه شده است و برگشت لجن نیز از مخزن ته نشینی به واحد بی هوازی می باشد و از واحد...

توضیحات بیشتر